14 czerwca 2008

ZEGARYCzasem maluję zegary. Najczęściej trafiają do zakochanych. Niekiedy dostają je panny.
Zawsze chciałabym,żeby mierzyły tylko dobre
godziny.Niektóre chodzą do tyłu.